Wydarzenia
Wydarzenia
Stypendia Centrum Studiów Zaawansowanych przyznane doktorantom Zakładu Inżynierii Fotonicznej!

Studenci Studiów Doktoranckich w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej, otrzymali 24 miesięczne naukowe stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Stypendia udzielane są doktorantom wyróżniającym się na polu naukowo-badawczym, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki. Stypendia CAS/27/POKL były przyznawane na wsparcie osób realizujących prace badawcze w Politechnice Warszawskiej, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki i dających szanse wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego. Wśród kryteriów oceny brana była pod uwagę oryginalność koncepcji badawczych oraz potencjał rozwojowy. Pod uwagę wzięte zostały również osiągnięcia w dotychczasowej działalności naukowo-badawczej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej tematyki oraz spójności programu badawczego i zakładanych rezultatów z całością rozprawy doktorskiej, a także w odniesieniu do dotychczasowej pracy naukowo-badawczej. Stypendia otrzymało 35 spośród 175 doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy się o nie ubiegali. Stypendium to udzielone zostało w wyniku realizacji projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


LINKI:

 • SMARTIEHS
 • Real 3D
 • Erasmus Mundus
 • SPIE
 • NEMO
 • Photonics21
 • MONIT
 • OGX|OPTOGRAPHX
 • Program Rozwojowy
      Politechniki Warszawskiej

 • ACTMOST
 • zaloguj się | góra strony | english version | kontakt