Wydarzenia
Wydarzenia
 • Nagroda dla prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej, 19.02.2013r.
  SPIE Award Committee przyznał w 2013r. Prof. Małgorzacie Kujawińskej prestiżową nagrodę SPIE Chandra S. Vikram Award in Optical Metrology. [więcej].
 • Nagroda dla mgr inż. Jakuba Krzesłowskiego.
  Mgr inż. Jakub Krzesłowski otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013. [więcej].
 • Doktoranci Zakładu Inżynierii Fotonicznej otrzymali Nagrody i Wyróżnienia w XXI Konkursie PKOpto 2012 im. Profesora Adama Smolińskiego.
  [więcej].
 • Stypendia Centrum Studiów Zaawansowanych przyznane doktorantom Zakładu Inżynierii Fotonicznej!
  mgr inż. Grzegorz Finke, mgr inż. Maciej Karaszewski, mgr inż. Kamil Liżewski, mgr inż. Maciej Trusiak oraz mgr inż. Maciej WIelgus otrzymali Stypendia Centrum Studiów Zaawansowanych PW. [więcej].
 • mgr inż. Marcin Malesa otrzymał stypendium dla doktorantów "Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza".
  Stypendium obejmuje okres październik 2012 - czerwiec 2013, czyli 9 miesięcy. [więcej].
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski otrzymuje status Fellow of the Optical Society of America.
  The Board of Directors of the Optical Society of America elected Professor Krzysztof Patorski a Fellow of the Society at its October 16th, 2012 meeting in Rochester. [więcej].
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I dla prof. dr hab. inż. Krzysztofa Patorskiego i mgr inż. Krzysztofa Pokorskiego
  Prof. dr hab. inż. K. Patorski oraz mgr inż. Krzysztof Pokorski otrzymali Nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2011 w zakresie przetwarzania obrazów prążkowych z zastosowaniem transformacji falkowej [więcej].
 • Nagroda dla mgr inż. Macieja Wielgusa
  Mgr inż. Maciej Wielgus, otrzymał dyplom za najlepszą prezentację studencką na konferencji ATOM-N 2012 (6th International Conference of Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies), 23-26.08.2012, Konstanta, Rumunia. [więcej].
 • Nagroda dla mgr inż. Macieja Wielgusa
  [więcej].
 • Nagroda dla mgr inż. Jakuba Krzesłowskiego.
  Mgr inż. Jakub Krzesłoski otrzymał dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszą prezentację ustną wygłoszoną podczas V Warsztatów Naukowych Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej- Lipnik Park, 25-27.05.2012. [więcej].
 • Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego im. Profesora Maksymiliana Pluty dla prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej, II Sympozium PSP, Katowice 15 maj
  [więcej].
 • Dyplom MNiSW dla Macieja Trusiaka laureata konkursu "Diamentowy Grant"
  Maciej Trusiak z Wydziału Mechatroniki otrzymał Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą "Rozwój metody szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji sygnałów na mody empiryczne do analizy obrazów prążkowych". [więcej].
 • Wyróżnienie dla mgr inż. Krzysztofa Malowanego
  Dnia 21 marca 2012 roku mgr inż. Krzysztof Malowany otrzymał wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych Młodzi Innowacyjni 2012 za pracę magisterską "Opracowanie metodyki pomiarów przemieszczeń, umożliwiajacej ocenę poprawności konserwacji podobrazi płóciennych obrazów sztalugowych". [więcej].
 • Główna Nagroda dla dr inż. Jerzego Krężla
  Dr inż. Jezry Krężel otrzymał Główną Nagrodę w IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych MŁODZI INNOWACYJNI 2012 za pracę doktorską "Zintegrowany system interferometru siatkowego z aktywnym modułem sterowania wiązką. [więcej].
 • Nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w r.ak. 2010/1011
  Nagrody i wyróżnienia w XX Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2010/2011 z dziedziny optoelektroniki [więcej].
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  Prof. Małgorzata Kujawińska otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski [więcej].
 • Nagroda Rektora PW 2011
  prof. Małgorzata Kujawińska otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w r. ak. 2010/2011 [więcej].
 • Projekt TEAM 3DPHASE
  Jako laureaci VII edycji programu Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 1 lipca 2011 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu 3DPHASE współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tematyka projektu dotyczy nowych rozwiązań w optycznych technikach pomiarowych: mikroskopii i tomografii fazowej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na stanowiska postDoc, doktorant i student w ramach realizacji projektu. Szczegółowe informacje w zakładce Oferta. [więcej].
 • Dyplomy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  [więcej].
 • EUREKA 2008, Bruksela
  Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innowa – „Brussels Eureka Contess 2008” Bruksela, Belgia, 13.11-15.11.2008 [więcej].
 • Nagrody Rektora PW 2008
  [więcej].
 • Wybory do Senatu Politechniki Warszawskiej 2008
  Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska i dr inż. Leszek Wawrzyniuk zostali wybrani do Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2008 - 2012 [więcej].
 • IWIS_2008
  4 i 5 czerwca 2008 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008, na której dwa wyroby Zakładu Techniki Optycznej zdobyły srebrny i brązowy medal [więcej].
 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
  [więcej].
LINKI:

 • SMARTIEHS
 • Real 3D
 • Erasmus Mundus
 • SPIE
 • NEMO
 • Photonics21
 • MONIT
 • OGX|OPTOGRAPHX
 • Program Rozwojowy
      Politechniki Warszawskiej

 • ACTMOST
 • zaloguj się | góra strony | english version | kontakt